sininenparkour_cyclepojatpuolapuilla_cycletytot_cycleLunarenkailla_cyclelilli_laitteella-940ChristinajaMikaelCyclepojat_cycle
Slogan

Gym för barn – mångsidig motion för barn i alla åldrar

Gymi är ett gym för barn i alla åldrar, ett koncept från Finland. Gymi grundades 2008 av föredetta gymnastik tränare Christina Nurmi och Oona Kivelä, som både har mycket erfarenhet av barnmotion och pedagogiska uppgifter. Vi vill att barnen har det roligt på träningar men att de samtidigt får njuta av att lära sig nya så väl fysiska som sociala kunskap. Vi erbjuder barn och ungdomar i alla åldrar ledda idrotts- och gymnastikpass. Förutom ledda pass och klubbar som ordnas varje vecka, arrangeras även läger under skolornas lov samt olika fester i idrottens tecken.

Som nytt har vi Gymi Furniture -redskapen till förfogandet. Gymi Furniture -möbler finns också för hemmet, daghem, skolor och andra offentliga platser.

Vi letar efter franchisetagare. Gymi kommer att landstiga även i Sverige!

VeetiPå Gymi:

  • Barnens och ungdomarnas hälsa och välmående befrämjas.
  • Nya färdigheter inlärs med tanke på individens egen nivå och utvecklingens sensitiva perioder; ledarna följer Gymi-läroplanen.
  • Gruppstorlekar är lämpliga och positiva upplevelser garanteras.
  • Även barn med specialbehov rör på sig i Gymi.
  • Tryggheten skapas av trygga vuxna och säker omgivning; också Gymi Furniture -redskap till förfogande.
  • Motivationen hålls uppe med mångsidiga övningar och glad atmosfär.

 

SweFrekry_pikkuilmo.indd