ChristinajaMikaelCycleLunarenkailla_cyclepojat_cyclesininenparkour_cyclepojatpuolapuilla_cycleLilliVeetikivillakärrynpyörätytot_cycle
Slogan

Franchise eller licens – öppna eget barngym!

Vi vill sprida rörelseglädje och ge så många barn som möjligt möjligheten att träna på balans och viktiga motoriska färdigheter i en uppmuntrande och motiverande miljö. Det kan vi bara göra tillsammans med andra fina företagare. Vi letar efter franchise- eller licenstagare som vill göra detta tillsammans med oss!

Vi vet hur ett inspirerande och fungerande barngym byggs, öppnas och drivs. Vi har läroplanet, träningsprogrammen och andra anvisningar i en digital handbok som hjälper dig i dagens rutiner.

Vi söker företagare med liknande värderingar som vi har.

Vi har också Gymi Furniture -möbler till förfogandet. Gymi -företagare har möjlighet att bli återförsäljare av Gymi Furniture för hem, daghem, skolor mm.

 

Vill Du bli Franchise- eller Licenstagare?

  • Du är en positiv och organiserad person som brinner för att jobba med barnfamiljer och driva eget
  • Du har en utbildning och / eller erfarenhet inom till exempel pedagogik, idrott eller affärsverksamhet
  • Du har baskunskaper om affärsverksamhet och trivs med barn och ungdomar

Vad erbjuder Gymi åt företagaren?

  • Vi erbjuder en startutbildning som ger kunskap om affärsverksamhetens olika delområden samt Gymis produkter d.v.s. passens innehåll, men också tilläggsutbildning i framtiden
  • Vi garanterar företagaren ensamrätt på hans/hennes geografiska område
  • Vi erbjuder underlag för marknadsföring
  • Företagaren har möjligheten att ta det gemensamma CRM-systemet och en del av de existerande hemsidorna

Vad ingår i paketet då Du blir franchise- / licenstagare för Gymi?

Lokaliteter, namn, logo, hemsida, val av tekniska hjälpmedel och programvara, ekonomi, riskbedömning, inredning och underhåll är exempel på sådant som måste vara under kontroll då man tänker bli företagare inom branschen. Då salen har öppnat står marknadsföring och administration i tur samtidigt som oron över att man är ensam med alla utmaningar kan komma krypande. Som Gymi-företagare behöver Du inte börja från noll utan konceptet är genomtänkt och testat. Vi hjälper till under hela uppbyggnadsskedet och vi erbjuder alla verktyg med vars hjälp en health club för barn och ungdomar kan skötas på bästa sätt. Dessutom lär vi företagaren ett helt nytt koncept och lär ut allt om de unika motionspassen.

Allt detta blir knappast dyrare än om Du skötte allt själv, men med vår hjälp sparar Du hundratals arbetstimmar. Dessutom får Du ta del av ett fint varumärke samt fungerande produkter, och det finns alltid någon Du kan vända Dig till.

Läge och lokal

Vi hjälper dig i att göra bedömning om ett bra läge och vilka andra faktorer som bör beaktas. Vi hjälper också till att välja en lämplig lokal.

Kalkyler

Vi uppgör tillsammans med Dig en ekonomisk kalkyl. Vi gör tillsammans en lönsamhetsbedömning och finansieringskalkyl. Dessutom uppgör vi budgeten för det första verksamhetsåret. Vi erbjuder hjälp även i andra ekonomiska frågor.

Ombyggnad, renovering och inredning

Om lokalen kräver renovering eller ombyggnad konsulterar vi Dig. Vi planerar salens inredning utgående från säkerhets- och trygghetsfaktorer och vi hjälper till att beställa de rätta redskapen. Inredningsplanen uppgörs så att den stöder motionpassens innehåll. Vi har de nya Gymi Furniture -redskap till förfogande.

Marknadsföring

Vi producerar färdigt marknadsföringsmaterial för franchisetagaren och vi ger råd om hur en fungerande och nyttig marknadsföringsplan uppgörs och genomförs. Hemsidorna är färdiga för dig att bara uppdatera för din del.

Utbildning och den digitala handboken

Vi lär ut konceptets principer för verksamheten, passens innehåll samt hur vårt befintliga CRM-system används. Vi ger även råd i fråga om försäljning, ekonomi, marknadsföring, administration och underhåll av salen. Den digitala handboken innehåller läroplanet, träningsprogrammen (skriftlig och video material) och andra anvisningar.

Vad förväntar vi av dig?

Vi vill hitta samarbetsvilliga och entusiastiska personer som vill jobba med barn och ungdomar och förverkliga det  Gymi-konceptet. För att kunna starta som företagare med lokal skall du kunna investera ca 400 000 – 500 000 SEK plus rörelsekapital. Det finns också alternativ att starta utan lokal och utrustning. Då är kapitalbehovet mycket mindre. Vid behov hjälper vi dig i att hitta de bästa sätt att finansiera.

Gymi är medlem i Svensk Franchise: www.svenskfranchise.se

Intresserar det Dig att grunda ett gym för barn eller bli Gymi-licenstagare utan lokal?
Ta då kontakt per e-post eller telefon: info@gymi.se eller +358 45 324 5888.

 

 

© Gymi 2013