pojatpuolapuilla_cycleLilliVeetikivillakärrynpyörätytot_cycleChristinajaMikaelCyclepojat_cycleLunarenkailla_cyclesininenparkour_cycle
Slogan

Ledda klasser – motion för barn i alla åldrar

Naturlig rörelse, parkour, gymnastik, akrobatik, cirkus, yoga

Här får man hoppa, springa, klättra, hänga, kasta, sparka, göra kullerbyttor, kasta volter, stå på händerna mm. Det är kul!

På Gymi håller vi ledda pass för olika åldersgrupper (0-99 år). Man gör anmälan till terminen (hösttermin, vårtermin, sommartermin) eller provpass. Man kan börja när som helst om det finns plats i grupperna. På anmälningsblanketten hittar du rätt pris.

Gymi-passen följer läroplanen i Gymis handbok. Gymi-passen är planerade enligt deltagarnas utvecklingsnivå och ålder. Mångsidiga övningar och en uppmuntrande miljö motiverar till träning och gör träningen kul. I Gymi behöver man inte tävla. Det finns ingen toppning. Det är meningen att alla får vara med, lära sig på sin egen nivå och ha det roligt med sina kompisar. Passen är planerade utifrån från de sensitiva perioderna. Genom att nya färdigheter inövas i rätt ordning kan inlärning och en positiv upplevelse garanteras. I övningarna lär sig barnen motoriska färdigheter, och samtidigt utvecklas obemärkt barnets styrka, rörlighet, vighet, balanssinne och koordination. Både konditionen och skickligheten förbättras – liksom den sociala kompetensen.

GRUPPSTORLEK

Gruppstorleken på Gymi-passen är maximalt 12-15 barn per ledare, och grupperna är indelade enligt ålder. Gruppen leds alltid av en utbildad ledare vilket skapar trygga ramar för verksamheten. Alla tränar på sin egen nivå och efter egna målsättningar.

TRÄNINGSSTRUKTUR

Varje Gymi-pass består av uppvärmning, en hinderbana eller “bana” och nedvarvning.

* Under uppvärmningen betonas utvecklingen av olika egenskaper och färdigheter – beroende på vilken träningsperiod som gäller. Uppvärmningen består av kroppskontroll-, styrke-, rörlighets-, snabbhets- och reaktionsövningar. Barn under skolåldern är ute på äventyr i olika delar av världen och gör övningar med hjälp av fantasin; barn i skolåldern leker gärna tafatt- och reaktionslekar.

* Banan är cirkelträning på olika redskap. På Banan betonas inlärning av trick och färdigheter som samtidigt utvecklar framför allt det viktiga balanssinnet och koordinationen.

* Nedvarvning efter Banan anpassas efter åldern – gäller även alla andra övningar. Vid nedvarvningen efter träningen ligger tonvikten både på att höja pulsen och på att utveckla kroppskontrollen och rörligheten samt på avslappning. För att utveckla rörligheten gör vi ofta så kallade djurrörelser och enkla yogaserier.

TRÄNINGSPASS PÅ SCHEMA

På Gymis schema finns både självständiga träningspass som kallas Gymi Family och instruktörsledda Gymi® pass (också till exempel Gymi Parkour, Gymi Circus&Acro och Gymi Gymnastics). Det finns träningspass för olika åldersgrupper, allt från småbarn till vuxna. Nedan hittar du mer information om träningspass för olika åldersgrupper. Vi rekommenderar att du väljer pass utifrån ålder samt vilken tid som passar bäst.

Gymi-passet är ett mångsidigt idrotts- och gymnastikpass för barn och ungdomar. Grupperna är indelade enligt ålder. På Gymi-passet övar man motoriska grundfärdigheter även med och på redskap. För de mer avancerade finns det även utmaningar på en högre nivå. Vid timplaneringen har man haft inlärningens sensitiva perioder samt barnens och ungdomarnas behov under olika utvecklingsfaser i åtanke. Alla barn borde få träna i Gymi!

Gymi-pass innehåller:

  • Gymnastik
  • Parkour & Freerunning
  • Cirkus
  • Akrobatik
  • Nnjaträning
  • Yoga
  • Street Workout

Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov integreras i verksamheten i mån av möjlighet. Även specialgrupper kan bildas vid behov och enligt önskemål. För barn med särskilda behov rekommenderar vi träningspass där egen förälder deltar: antingen ledda Gymi®-pass eller Gymi Family pass utan instruktör.

Kompletterande träning

Gymi erbjuder effektiv kompletterande träning för utövare av olika grenar. Passen planeras utgående från grenens och gruppens behov. Målet är att utveckla färdigheter som styrka, snabbhet, smidighet, vighet och koordination hos utövaren. Parkour är enligt studierna den bästa bigren man kan ha för att utveckla de fysiska färdigheterna men också att lära sig att fatta snabba beslut i en omväxlande miljö.

Deltagarna är inte försäkrade via Gymi.

 

 

 


 

Träningspass för barn i åldern 0−6 år − grundläggande motoriska färdigheter, gymnastik, parkour, cirkus, yoga, ninja warrior -träning

För barn i åldern 0−6 anordnas på Gymi ledda träningspass samt Gymi Family träningspass utan instruktör. För barn under 5 år erbjuder vi ledda träningspass där en förälder deltar (de gula och orangefärgade passen i schemat). Att träna tillsammans ger barnet en möjlighet att ytterligare utveckla sin självkänsla och självkännedom samt skapar en mycket trygg träningsmiljö när barn och förälder tränar tillsammans. Barn i åldern 5−6 tränar huvudsakligen redan på egen hand (de persikefärgade passen i schemat).

På Gymi Family passen går man för att röra på sig, för att leka och träna tillsammans med egen förälder. Gymi Family passen saknar instruktör. Gymi Family är ett självständigt träningspass där man gör övningar efter eget önskemål och utifrån egna färdigheter. Personalen instruerar alltid vilka banor och redskap eller delar av salen som är upptagna och vilka som är lediga. Gymi Family passet lämpar sig för självständig träning, för alla i alla åldrar. Föräldrarna övervakar sina minderåriga barn som tränar på passet.

Gymi®-passen för 0–6 åringar är mångsidiga pass med instruktör och med funktionella övningar på 40–45 minuter. Gymi®-passen bygger i huvudsak på gymnastik och s.k. naturlig rörelse (natural movement / parkour). I träningspassen ingår varierande övningar som utvecklar motorik och färdigheter med eller utan redskap. Teman för passen varierar med tre veckors mellanrum. Under årets lopp tränar vi grundläggande motoriska färdigheter, cirkusövningar, akrobatik, parkour, knattebrottning, självförsvarsrörelser och gymnastik. I träning använder vi t.ex. romerska ringar, räck, plankar, trampolin, klättervägg, stång, barr, mattor och mjuka moduler. Dessutom använder vi i övningarna redskap såsom bollar, ärtpåsar, hopprep och balansbräden. Alla har nytta av de färdigheter som man lär sig på Gymi®-passen. På Gymi läggs grunden för en aktiv livsstil eller för en eventuell idrottskarriär, samtidigt som man förbereder nervsystemet för kognitiv inlärning.

 

lastenjumppa01

 

Pass för barn i åldern 7−12 år − gymnastik, parkour, akrobatik, yoga och cirkus

Gymis schema innehåller 45−60 minuter långa ledda pass för barn i åldern 7−12 (de blå och delvis de gröna passen på schemat): Gymi®, Gymi Parkour, Gymi Circus&Acro (cirkus och akrobatik) och Gymi Gymnastics (gymnastik).

Hela familjen kan träna självständigt utan instruktör på Gymi Family-passen. På passen tränar såväl vuxna som barn. Barn tränar på Gymi Family-passen tillsammans med sin förälder.

Gymi After School Fritids är öppet måndag-fredag kl. 13-16 under helg- och lov-fria veckor. Här får ditt barn extra möjlighet att öva på sina färdigheter, eller bara ta det lugnt tillsammans med kompisarna. Barnet har möjlighet att delta i de pass som börjar innan kl. 16.

Gymi®-passen är ledda funktionella övningspass på 45−60 minuter. Gymi®-passen grundar sig på gymnastik och s.k. naturlig rörelse dvs. parkour. Gymi®-passen innehåller varierande övningar som utvecklar motorik och färdigheter med eller utan redskap. Teman för passen varierar med tre veckors mellanrum. Alla får lära sig färdigheter utifrån egen förmåga och egna mål. Under årets lopp tränar vi bl.a. cirkusövningar, akrobatik, parkour och gymnastik. Årets program innefattar också bl.a. Taitoo® voltskola och handståendeskola där vi lär oss att slå volter och stå på händerna.  Vi tränar med t.ex. romerska ringar, räck, ribbstolar, trampolin, stång, ringtrapets, linor, barr, mattor och mjuka moduler. I övningarna använder vi dessutom redskap såsom bollar, diabolor, hopprep, cirkusredskap och balansbräden. Under den roliga träningen utvecklas såväl balanssinne och rörelseförmåga som styrka, rörlighet, kroppskontroll och koordination. Alla har nytta av de färdigheter som man lär sig på Gymi®-passen. På Gymi läggs grunden för en aktiv livsstil eller för en eventuell idrottskarriär.

Gymis Parkour, Circus&Acro samt Gymnastics pass tar oftast 45−60 minuter och innehåller förutom varierande övningar som utvecklar motoriken även karakteristiska konstövningar för varje pass. På passen använder vi många olika redskap: romerska ringar, räck, bom, barr, trampoliner, stänger, ribbstol, linor, hopprep, bollar, diabolor, cirkusredskap och balansbräden. Den roliga träningen utvecklar såväl balanssinne och färdigheter som styrka, rörlighet, kroppskontroll och koordination.

På Gymi Parkour-passen gör vi street-övningar och rör oss naturligt under, över och genom olika hinder − parkour är framför allt en träningsmetod där man följer de naturliga rörelsemönstren i en befintlig miljö. Vi gör liknande övningar på Gymi-passen. På Gymi Parkour-passen lägger vi vikt vid varierad träning av kroppen så att man lär sig de svåraste övningarna tryggt och på rätt sätt. På Gymi Parkour-passen tränar vi även på att slå volter, och i passen ingår även omväxlande street-workout-övningar.  På Gymi Circus&Acro-passen betonar vi förutom omväxlande kroppskontrollövningar även akrobatik på gymnastikmatta (t.ex. kullerbyttor, hjulningar mm) och luftakrobatik med stång, lina och ringtrapets.  På cirkus- och akrobatikpassen gör vi också parakrobatik och övar på att hantera olika cirkusredskap såsom jonglering med bollar och trick med diabolo. Gymi Gymnastics-passen består av artistisk gymnastik och skiljer sig från de övriga passen genom att fokus ligger på att utveckla färdigheterna inom gymnastik.

Gymi-passen har inga krav på förkunskaper − alla som vill, kan delta i passen. Träningen anpassas till alla nivåer.

 

voimistelu02

Pass för ungdomar i åldern 13-16 år − gymnastik, parkour, akrobatik, street workout, cross training och cirkus

Gymis schema innehåller  ledda pass för ungdomar i åldern 13-16 år (de gröna passen på schemat).

Hela familjen kan träna självständigt utan instruktör på Gymi Family-passen.

Gymi®-passen är ledda funktionella övningspass på 45−60 minuter. Gymi®-passen grundar sig på gymnastik och s.k. naturlig rörelse dvs. parkour. Gymi®-passen innehåller varierande övningar som utvecklar motorik och färdigheter med eller utan redskap. Teman för passen varierar med tre veckors mellanrum. Alla får lära sig färdigheter utifrån egen förmåga och egna mål. Under årets lopp tränar vi bl.a. cirkusövningar, akrobatik, parkour, streetworkout och gymnastik. Årets program innefattar också bl.a. voltskola och handståendeskola där vi lär oss att slå volter och stå på händerna.  Vi tränar med t.ex. romerska ringar, räck, ribbstolar, trampolin, stång, ringtrapets, linor, barr, mattor och mjuka moduler. I övningarna använder vi dessutom redskap såsom bollar, diabolor, hopprep, cirkusredskap och balansbräden. Under den roliga träningen utvecklas såväl balanssinne och rörelseförmåga som styrka, rörlighet, kroppskontroll och koordination. Alla har nytta av de färdigheter som man lär sig på Gymi®-passen. På Gymi läggs grunden för en aktiv livsstil eller för en eventuell idrottskarriär.

Gymis Parkour, Circus&Acro, Cross Training och Gymnastics pass tar oftast 45−60 minuter och innehåller förutom varierande övningar som utvecklar motoriken också karakteristiska konstövningar för varje pass. På passen använder vi många olika redskap: romerska ringar, räck, bom, barr, trampoliner, stänger, ribbstol, linor, hopprep, bollar, diabolor, cirkusredskap och balansbräden. Den roliga träningen utvecklar såväl balanssinne och färdigheter som styrka, rörlighet, kroppskontroll och koordination.

På Gymi Parkour-passen gör vi street-övningar och rör oss naturligt under, över och genom olika hinder − parkour är ju framför allt en träningsmetod där man följer de naturliga rörelsemönstren i en befintlig miljö. Vi gör liknande övningar på Gymi-passen. På Gymi Parkour-passen lägger vi vikt vid varierad träning av kroppen så att man lär sig de svåraste övningarna tryggt och på rätt sätt. På Gymi Parkour-passen tränar vi även på att slå volter, och i passen ingår även omväxlande street-workout-övningar.  På Gymi Circus&Acro-passen betonar vi förutom omväxlande kroppskontrollövningar även akrobatik på gymnastikmatta (t.ex. kullerbyttor, hjulningar mm) och luftakrobatik med stång, lina och ringtrapets. På cirkus- och akrobatikpassen gör vi också parakrobatik och övar på att hantera olika cirkusredskap såsom jonglering med bollar och trick med diabolo. Gymi Gymnastics-passen består av artistisk gymnastik och skiljer sig från de övriga passen genom att fokus ligger på att utveckla färdigheterna inom gymnastik.

Gymi-passen har inga krav på förkunskaper − alla som vill, kan delta i passen. Träningen anpassas till alla nivåer.

 

Pass för 16-99-åringar  – gymnastik, parkour, akrobatik, cirkus, street workout

Också vuxna njuter av kul träning!

I Gymi tränar vi i små grupper och alla på sin egen nivå och med egna målsättningar. Att lära sig nya kunskap och vinna sig själv – det bästa som finns!

 

 

© Gymi 2013