ChristinajaMikaelCycletytot_cyclesininenparkour_cycleLillipojatpuolapuilla_cycleLunarenkailla_cyclekärrynpyöräpojat_cycleVeetikivilla
Slogan

Kul träning i små grupper – gör anmälan till höstterminen!

Mångsidig rörelse är bra för hälsan. Balansträning är speciellt viktig och inte minst därför att det är direkt kopplat med förmågan av kognitiv inlärning. Träning och rörelse minskar stress och utvecklar ens självkänsla och självförtroende.

Kom med på kul träning! Under de exceptionella tider under våren 2020 satsar vi ännu mera än vanligt på städning i den fräscha lokalen i befinner oss i Mariehäll. Vi följer hälsomyndigheternas råd, håller avstånd, tvättar händerna före och efter träningen och ser till att ingen även med lindriga symptom tränar på Gymi.

Grupperna på Gymi är alltid smä (max 12 barn), och bara en grupp tränar i taget. Med små grupper, vår pedagogik och träningsprogram samt redskap, möbler och mattor skapar vi träningsro, trivsel och en trygg träningsmiljö.

Vi hjälper gärna i att hitta de bästa klasserna åt din familj. Du hittar mera info om klasserna här. Schemat finns här.

NU HAR ANMÄLAN TILL HÖSTTERMINEN 2020 ÖPPNATS!

© Gymi 2013