tytot_cyclepojatpuolapuilla_cyclepojat_cyclesininenparkour_cycleLilliVeetikivillaLunarenkailla_cycleChristinajaMikaelCyclekärrynpyörä
Slogan

Kul träning i små grupper – gör anmälan till vårterminen!

GÖR ANMÄLAN TILL VÅRTERMIN 2023 I GYMI BROMMA! Värterminen börjar på måndagen den 16/1.

Kom med! Man kan börja när som helst om det bara finns plats i gruppen. Anmälningsblanketten visar rätt pris och plats situationen. Det är alltid förmånligast att börja i början av terminen.

Mångsidig rörelse är bra för hälsan. Balansträning är speciellt viktig och inte minst därför att det är direkt kopplat med förmågan av kognitiv inlärning. Träning och rörelse minskar stress och utvecklar ens självkänsla och självförtroende.

Kom med på kul träning!

Grupperna på Gymi är alltid små (max 10-15 barn), och bara en grupp tränar i taget. Med små grupper, våra träningsprogram och pedagogik samt redskap, möbler och mattor skapar vi träningsro, trivsel och en trygg träningsmiljö.

Vi hjälper gärna i att hitta de bästa klasserna åt din familj. Du hittar mera info om klasserna här. Schemat finns här.

Man kan börja när som helst om det bara finns plats i gruppen. Anmälningsblanketten visar rätt pris och plats situationen. Det är alltid förmånligast att börja i början av terminen.

GÖR ANMÄLAN TILL VÅRTERMIN 2023 I GYMI BROMMA!

Gör anmälan med blanketten (klicka på “Gör anmälan”): välj Pass => klass => dag och tid.

© Gymi 2013